Quy chế hoạt động Sàn giao dịch TMĐT

I. Nguyên tắc chung

 Mục đích : Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn gồm có chuyên mục cung ứng (bán) và nhu cầu (mua) cho phép các doanh nghiệp tham gia đăng ký tài khoản và đăng tin mua bán sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên sàn giao dịch, phục vụ quá trình hoạt động hàng ngày của doanh nghiệpNguyên tắc hoạt động của website : 

 • Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử  được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

 • Website chỉ cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp

 • Mỗi doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT vianeb2b.vn với tư cách là một thành viên của sàn giao dịch, tuân thủ mọi quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp

II. Quy định chung

Tên giao dịch website : Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Tên miền website : www.vinaeb2b.vn

Quy định chung :

 • Chỉ cho phép doanh nghiệp tham gia, các doanh nghiệp phải có trụ sở đặt tại Việt Nam hoặc đăng ký thuế tại Việt Nam

 • Mỗi doanh nghiệp tham gia vơi tư cách là một thành viên và là duy nhất

 • Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm pháp luật hiện hành của Việt Nam khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

 • Các doanh nghiệp tham gia được xác định tư cách thành viên, đều được gọi là thành viên thường. Thành viên thường chỉ được phép đăng tối đa 2 tin và bị giới hạn dung lượng tin đăng

 • Trường hợp do nhu cầu của doanh nghiệp cấp thiết, doanh nghiệp có thể đăng ký với ban bản trị để nâng bậc thành viên lên VIP và VIP  PRO. Đối với thành viên VIP, thành viên được đăng tối đa 5 tin, dung lượng tối đa 50MB, thời hạn thành viên VIP  là 10 ngày, hết thòi gian thành viên quay về thành viên thường. Đối vơi thành viên VIP PRO, số lượng tin đăng là 10 tin, không giới hạn dung lượng, thời hạn thành viên là 30 ngày, hết thời gian thành viên quay về thành viên thường.

III. Quy trình giao dịch

 1. Quy trình đăng tin, sử dụng dịch vụ

Bước 1 : Thành viên đăng nhập vào tài khoản, trường hợp chưa có tài khoản thành viên, doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký thành viên.

Đăng ký thành viên : Trên giao diện website, doanh nghiệp nhấn chọn “Đăng ký”, điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống trên bảng đăng ký, nhấn chọn “ Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng”, sau đó nhấn “Đăng ký”. Thông tin đăng ký thành viên của doanh nghiệp sẽ được gửi tới ban quản trị xem xét, phê duyệt.

Đăng nhập : Trên giao diện website, thành viên nhấn chọn “Đăng nhập”, điền tài khoản và mật khẩu vào bảng thông tin đăng nhập để vào trang quản trị tài khoản của thành viên.

Bước 2 : Sau khi đăng nhập thành công, thành viên vào “tài khoản”, chọn “đăng tin” hoặc nhấn chọn “đăng tin” bên ngoài giao diện website, bảng đăng tin sản phẩm sẽ hiện ra.

Bước 3 : Thành viên lần lượt điền đầy đủ thông tin trong “bảng sản phẩm” sau khi nhấn nút “đăng tin” bao gồm các thuộc tính của sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ và miêu tả thông số kỹ thuật/thông tin bổ sung về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ

Bước 4 : Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, thành viên nhấn “lưu lại” để lưu sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ.

Bước 5 : Thành viên vào lại mục “Đăng tin” để xem các tin đã đăng. Thành viên có thể tiến hành chỉnh sửa lại tin đăng thông qua nút “chỉnh sửa” hoặc xóa tin đăng thông qua nút “xóa” trên giao diện quản lý.

Thành viên có thể tìm kiếm sản phẩm mà mình đang có nhu cầu hoặc xem thông tin các đơn vị cùng lĩnh vực có thể cung cấp loại sản phẩm tương tự bằng công cụ tìm kiếm nâng cao bên ngoài giao diện website. Công cụ tìm kiếm nâng cao gồm có : tìm kiếm theo tên, danh mục, lĩnh vực, ngành nghề và địa điểm.

Quy trình tìm kiếm thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Bước 1 : Thành viên đăng nhập vào tài khoản

Bước 2 : Trên thanh công cụ menu, thành viên lựa chọn lĩnh vực cụ thể muốn tìm kiếm thông tin (vật liệu/máy móc/nhân lực/phương pháp/tài chính/dịch vụ).

Bước 3 : Tại phần cung ứng thành viên lựa chọn thông tin mình cần tìm kiếm cho sản phẩm/hàng hóa./dịch vụ bằng cách nhấn vào nút chi tiết cho mỗi sản phẩm/hàng hóa dịch vụ được hiển thị qua các thông tin thành viên cung ứng tại mục cung ứng.

Bước 4 : Tại trang chi tiết sản phẩm thành viên xem xét thông tin sản phẩm/hàng hóa dịch vụ mà phía thành viên cung ứng cung cấp. Nếu thông tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ không phù hợp, thành viên trở lại trang cung ứng và tìm kiếm thông tin tại một thành viên cung ứng tương tự khác.

Bước 5 : Nếu thông tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ phù hợp với yêu cầu tìm kiếm, thành viên có thể trao đổi với đơn vị cung ứng thông qua số điện thoại, email được cung cấp trên trang chi tiết để thỏa thuận hợp đồng.

Bước 6 : Sau khi hoàn tất thương thảo và ký kết hợp đồng, thành viên tiến hành đặt hàng bằng cách sử dụng nút đặt hàng trên trang chi tiết. Sau khi đặt hàng, đơn hàng sẽ chuyển vào trang quản lý đơn hàng, thành viên có thể kiểm soát lịch sử các đơn hàng mà thành viên đã đặt.

 1. Quy trình xác nhận, hủy đơn hàng

Do đặc thù website cho phép doanh nghiệp sau khi đăng ký thành viên thành công, trở thành thành viên chính thức có thể đăng tin cung ứng (bán) hoặc nhu cầu (mua) (doanh nghiệp (thành viên) vừa là người bán, vừa là người mua, gọi tắt là người bán/mua) nên hình thức xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng ở đây được hiểu là người bán/mua và người mua/bán tự thỏa thuận hợp đồng về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Người mua/bán toàn quyền thỏa thuận với người bán/mua về nội dung hợp đồng, điều khoản vi phạm, điều khoản chấm dứt hợp đồng, v..v về hợp đồng phẩm/hàng hóa/dịch vụ đó.

Khi tiến hành giao dịch người mua/bán cần thống nhất điều khoản nội dung hợp đồng, vi phạm hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng, đưa điều khoản này vào hợp đồng.

 1. Quy trình vận chuyển, giao nhận

Người bán/mua và người mua/bán tự thỏa thuận việc vận chuyển và giao nhận sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Người bán/mua toàn quyền thỏa thuận với người mua/bán về phương thức vận chuyển, giao nhận hàng hóa đó, có thể giao trực tiếp, thuê bên thứ ba, … tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. Vinaeb2b.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin về người bán/mua và người mua/bán cho các bên liên quan khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Vinaeb2b.vn yêu cầu người bán/mua khi đăng tin bán/mua sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.

Người có nhu cầu mua/bán cần đọc kỹ chính sách vận chuyển của người bán/mua trong mỗi tin đăng

 1. Quy trình đổi hàng và hoàn tiền

Vinaeb2b.vn không phải là người cung ứng (bán)/nhu cầu (mua) sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ nên việc đổi trả, ho àn tie sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ được thực hiện theo chính sách của người bán/mua và người mua/bán.

Vinaeb2b.vn khuyến cáo người mua/bán phải xem kỹ thông tin hoặc trao đổi trực tiếp với người bán/mua, tìm hiểu về việc đổi trả trước khi đặt sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Trong trường hợp có chính sách đổi trả thì người mua/bán yêu cầu người bán/mua đưa vào điều khoản hợp đồng.

 1. Quy trình bảo hành, bảo trì sản phẩm

Người bán/mua và người mua/bán tự thỏa thuận với nhau về các điều khoản bảo hành, bảo trì (nếu có).

Khi tiến hành giao dịch người mua/bán cần trao đổi với người bán/mua về chính sách bảo hành bảo trì đối với sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ và đưa yêu cầu này vào hợp đồng (nếu có).

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại

 1. Quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng/thành viên

Khi có khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân thành viên, doanh nghiệp có thể thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Thành viên gửi khiếu nại về thông tin cá nhân của doanh nghiệp qua email : service@vinaeb2b.vn

Bước 2 : Bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiếp nhận yêu cầu khiếu nại. Tùy theo tính chất, mức độ của khiếu nại mà bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiến hành xác nhận lại thông tin : gọi điện thoại, xuống thực địa, …Thời gian xác minh trong bảy (07) ngày làm việc.

Bước 3 : Sau khi bộ phận dịch vụ khách hàng hoàn tất việc xác minh, ban quản trị sẽ cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân thành viên hoặc hướng dẫn, cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tụ kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân của mình.

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch

Khi phát sinh tranh chấp, vinaeb2b.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữ các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của vinaeb2b.vn. Thành viên (Gọi tắt là người bán/mua) thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Người mua/bán gửi khiếu nại về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của người bán/mua qua email : service@vinaeb2b.vn

Bước 2 : Bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại của người mua/bán hoặc người bán/mua. Tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại vinaeb2b.vn có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua/bán hoặc người bán/mua.

Bước 3 : Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của vinaeb2b.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua/bán hoặc người bán/mua đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Người mua/bán hoặc người bán/mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

50/8 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Hotline : 0938073212

Email : service@vinaeb2b.vn

Vinaeb2b.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên cung ứng (bán)/nhu cầu (mua) (Gọi tắt là người mua/bán). Vì vậy, đề nghị thành viên mua/bán đăng tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán/mua, người mua/bán sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán/mua cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người mua/bán. Đối với vinaeb2b.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người bán/mua và người mua/bán nếu được người bán/mua hoặc người mua/bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán/mua, người mua/bán đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị vinaeb2b.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán/mua : vinaeb2b.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vinaeb2b.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của người bán/mua đó trên vinaeb2b.vn đồng thời yêu cầu người bán/mua bồi hoàn cho người mua/bán thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người mua/bán.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua/bán, người bán/mua, thì một trong 2 bên người mua/bán và người bán/mua sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho thành viên đó.

IV. Quy trình thanh toán

 1. Quy trình thanh toán giữa thành viên nhu cầu (mua)/cung ứng (bán) và thành viên cung ứng (bán)/nhu cầu (mua)

Vinaeb2b.vn không phải là người cung ứng (bán)/nhu cầu (mua) sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ nên hình thức thanh toán ở đây được hiểu là người bán/mua và người mua/bán tự thỏa thuận hợp đồng,  phương thức thanh toán, cách thức thanh toán sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Người mua/bán toàn quyền thỏa thuận với người bán/mua về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ đó, có thể bằng tiền mặt, thanh toán qua tài khoản, tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc thanh toán.

Khi tiến hành giao dịch người mua/bán cần thống nhất điều khoản thanh toán, đưa điều khoản này vào hợp đồng hoặc xác nhận qua văn bản/email

 1. Quy trình thanh toán giữa thành viên với Công ty quản lý Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn cho dịch vụ thành viên VIP và VIP PRO

 

Doanh nghiệp (thành viên) có thể thanh toán phí dịch vụ thành viên VIP và VIP PRO với Công ty quản lý Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn theo hai cách sau :

Cách 1 : Thành viên liên hệ và thanh toán phí trực tiếp tại trụ sở công ty

Bước 1 : Thành viên liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty để được tư vấn và lựa chọn gói dịch vụ và các điều khoản hợp đồng dịch vụ tại địa chỉ

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

50/8 Trương văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0938073212

Bước 2 : Sau khi lựa chọn gói dịch vụ và xác nhận các điều khoản, thành viên liên hệ để nộp tiền cho Bộ phận kế toán

Bước 3 : Sau khi hoàn tất việc nộp tiền, thành viên sẽ nhận được giấy biên nhận nộp tiền, hợp đồng dịch vụ.Tài khoản thành viên sẽ được bộ phận Dịch vụ kích hoạt trong vòng 24h. Thời điểm hiệu lực dịch vụ tính từ thời điểm kích hoạt dịch vụ và kết thúc theo như thỏa thuận.

Bước 4 : Trong vòng 7 ngày làm việc bộ phận kế toán sẽ tiến hành xuất hóa đơn GTGT và gửi cho thành viên qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh (với thành viên xa) và giao tại địa chỉ của thành viên (với thành viên ở gần)

Cách 2 : Thành viên chuyển khoản phí dịch vụ vào tài khoản công ty

Bước 1 : Thành viên liên hệ với công ty để được báo giá thông qua email, số điện thoại công bố trên website

Bước 2 : Bộ phận dịch vụ sẽ gửi báo giá tới thành viên thông qua email/fax/điện thoại trong 2 ngày làm việc

Bước 3 : Sau khi nhận được báo giá, hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng dịch vụ. Sau khi thống nhất các điều khoản và điều kiện hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng

Bước 4 : Sau khi hợp đồng được ký kết, thành viên sử dụng dịch vụ tiến hành thanh toán phí dịch vụ qua tài khoản

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Số tài khoản : 258 241 389

Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – ACB

Chi nhánh : Phòng giao dịch Kiến Thiết

Bước 5 : Trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo tiền về tài khoản, bộ phận dịch vụ sẽ kích hoạt tài khoản thành viên theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Thời điểm hiệu lực dịch vụ tính từ thời điểm kích hoạt dịch vụ và kết thúc theo như thỏa thuận.

Bước 6 : Trong vòng 7 ngày làm việc bộ phận kế toán sẽ tiến hành xuất hóa đơn GTGT và gửi cho thành viên qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh (với thành viên xa) và giao tại địa chỉ của thành viên (với thành viên ở gần)

Lưu ý : Công ty chấp nhận cả hai hình thức thanh toán tuy nhiên phía công ty hoan nghênh việc giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

V. Quy trình đảm bảo an toàn

 1. Hệ thống máy chủ và đường truyền

 • Máy chủ Supermicro, đường truyền 100Mb/s trong nước 5Mb/s quốc tế

 • 210.2.87.4

 • Cấu hình máy chủ . CPU E5 2620 v3 - RAM 32GB - HDD 2TB Raid 1

 • Dịch vụ sử dụng : apache - chạy web, Exim + dovecot chạy mail,  proftpd - chạy FTP

 1. Hệ thống dự phòng

 • Hệ thống dự phòng : chạy 3 máy chủ backup , mỗi máy có dung lượng 4TB - Raid 1

 • Sao lưu mỗi tuần 1 lần, giữ 4 bản gần nhất

 1. Phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ đề phòng sự cố

 • Backup hàng tuần

 • Sử dụng Firewall 

 • Sử dụng hệ thống chạy song song.

 1. Quy định về sao lưu cơ sở dữ liệu

 • Dữ liệu chỉ cung cấp cho đúng khách hàng theo đúng thông tin đăng kí trên hợp đồng

 • Không cung cấp dữ liệu cho bên thứ 3 nếu không có yêu cầu từ khách hàng 

 1. Hệ thống bảo mật thông tin người dùng

 • Mã Hóa sử dụng MD5 (hình đính kèm)

 • Sử dụng Firewall 

 • Sử dụng Rack riêng chứa server trên Datacenter

VI. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn bao gồm: mã số thuế, tên doanh nghiệp, điện thoại, tên đăng nhập (mã số thuế), mật khẩu đăng nhập, địa chỉ doanh nghiệp (thành viên), điện thoại, email liên hệ. Đây là các thông tin mà vinaeb2b.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vinaeb2b.vn liên hệ xác nhận khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn;

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vinaeb2b.vn.

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc sẽ được hủy bỏ nếu doanh nghiệp nằm trong danh sách trốn thuế, nợ thuế, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản.

 1. Người, tổ chức được quyền tiếp cận thông tin

Chỉ ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn mới có quyền tiếp cận thông tin hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin : Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Địa chỉ : 50/8 Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0938073212

 1. Phương thức và công cụ để người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu vinaeb2b.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử vinaeb2b.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vinaeb2b.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : service@vinaeb2b.vn

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên vinaeb2b.vn được vinaeb2b.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vinaeb2b.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của doanh nghiệp đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, vinaeb2b.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý vinaeb2b.vn yêu cầu các doanh nghiệp khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email liên hệ …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý vinaeb2b.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Quản lý thông tin xấu

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn hay sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.   

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch

 • Rượu các loại
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến
 • Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật
 •  Mỹ phẩm đã qua sử dụng
 • Tiền giả, con dấu giả
 • Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu;
 •  Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
 • Tiền tệ
 • Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), các loại thuốc chỉ bán theo đơn, thuốc kích dục…
 • Thực phẩm bị nghiêm cấm
 • Thực phẩm độc hại: thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt qua tỷ lệ cho phép, thực phẩm bị pha trộn.
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác
 •  Huy hiệu, huy chương, đồng phục hay những vật dụng liên quan đến Chính phủ
 • Súng, súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, vũ khí như bình xịt hơi cay, súng gây mê
 • Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt
 • Thiết bị phá khóa
 • Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: hàng nhái, hảng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba
 • Máy chơi cờ bạc
 • Vé xổ số
 • Dịch vụ bất hợp pháp như: mại dâm, cá độ trực tuyến
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh

Hàng hóa

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng (theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 100/2005/NĐ-CP)
 • Các chất ma túy, tiền chất ma túy (theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000; Nghị định 67/2001/NĐ-CP; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP)
 • Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế) (theo Nghi định CP số 100/2005/NĐ-CP)
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách (theo Luật Xuất bản năm 2004; Nghị định số 03/2000/NĐ-CP)
 • Các loại pháo (theo Nghị định số 03/2000/NĐ-CP)
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử) (theo Nghị định 03/2000/NĐ-CP)
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (theo Pháp lệnh thú năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 )
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng (theo Công ước CITTES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP)
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người (theo Luật Thủy sản năm 2003)
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam (theo Nghị định số 113/2003/NĐ-CP)
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái (theo Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004)
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái (theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004)
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại (theo Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định 160/2005/NĐ-CP)
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường (theo Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994)
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam (theo Luật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003)
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam (theo Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003)
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (theo Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003)
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amphibole (theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP)
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu

Dịch vụ

 • Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em (theo Nghị định 03/2000/NĐ-CP)
 • Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức (theo Nghị định 03/2000/NĐ-CP)
 • Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (theo Nghị định 14/2001/NĐ-CP)
 • Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời (theo Nghị định 68/2002/NĐ-CP)
 • Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời (theo Nghị định 68/2002/NĐ-CP)

Quy định về kiểm soát thông tin

Đối với trường hợp thành viên (Gọi tắt là người bán/mua) tự tiến hành đăng tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ lên Sàn giao dịch, Công ty sẽ có Bộ phận kiểm duyệt nội dung, bộ phận này sẽ tiến hành kiểm tra thông tin đăng tải trong thời gian là 24h kể từ thời điển thành viên đăng tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sau khi được kiểm duyệt nội dung mới được đăng lên website.

Đối với trường hợp người bán/mua gửi thông tin về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung để bộ phận này tiến hành đăng tải thông tin hộ người bán/mua. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung/hình ảnh sẽ đăng. Những nội dung/hình ảnh vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website.

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải thông tin

Đăng tải thông tin, hình ảnh thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Đăng tải thông tin, hình ảnh xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân.

Đăng tải thông tin có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Đăng tải thông tin, hình ảnh không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

Đăng tải thông tin, hình ảnh bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trục tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác

Đăng tải thông tin rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/hành hóa/dịch vụ của Sàn đối với sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ đăng tải trên Sàn.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Ban quản lý website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vinaeb2b.vn có trách nhiệm khắc phục các sự cố liên quan đén lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm, trong vòng 48 giờ kể từ khi phát sinh sự cố

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

 1. Quyền của Ban quản trị Sàn giao dịch TM ĐT vinaeb2b.vn

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn phát hiện thành viên trốn thuế, tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

Đăng ký thiết lập website vinaeb2b.vn cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website vinaeb2b.vn.

Xây dựng và công bố công khai trên website ww.vinaeb2b.vn quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Thẩm tra và xác thực thông tin thành viên đăng ký tham gia cung ứng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên cung ứng/nhu cầu về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn được thực hiện chính xác, đầy đủ (theo Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/ 2013/ NĐ-CP).

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn những thông tin cung ứng/nhu cầu về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT

Loại bỏ khỏi Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này (theo Khoản 4 Điều 4 Thông tư 47/2014/TT-BCT).

Yêu cầu thành viên cung ứng/nhu cầu các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) (theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư 47/2014/TT-BCT).

Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên cung ứng/nhu cầu sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP

Tuân thủ quy định của Pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung ứng/nhu cầu sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn (theo khoản 6 Điều 37 Nghị định 52/ 2013 NĐ-CP).

Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 38 nghị định 52/ 2013 NĐ-CP), thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó (theo Điều 3 Khoản 38 nghị định 52/ 2013 NĐ-CP).

Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên.

Thiết lập cơ chế cho phép thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia, sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên ngay từ ngày đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thành viên. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BTTTT. Loại bỏ khỏi  Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Yêu cầu thành viên cung ứng hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi thành viên có nhu cầu trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn phát sinh mâu thuẫn với thành viên cung ứng hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho thành viên có nhu cầu thông tin về thành viên cung ứng, tích cực hỗ trợ thành viên có nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn giao dịch như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ban quản trị chịu trách nhiệm vận hành phần mềm Sàn giao dịch thương mại điện tử vinaeb2b.vn hoạt động thông suốt 24/ 24.

Giải quyết, trả lời thắc mắc, khiếu nại của thành viên khi nhận được thông tin qua email tại địa chỉ service@vinaeb2b.vn. Tùy theo mức độ phức tạp của thắc mắc, khiếu nại của thành viên, Ban quản trị sẽ phản hồi người gửi trong vòng tối đa 30 ngày làm việc.

Trong trường hợp khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn thì Ban quản trị sẽ yêu cầu bên khiếu nại đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

X. Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

 1. Quyền của thành viên

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại vinaeb2b.vn thông qua trang vinaeb2b.vn hoặc đăng tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của mình trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm, mua hàng hoặc đăng tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Thành viên được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

 1. Trách nhiệm của thành viên

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn khi đăng ký sử dụng dịch vụ (Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP)

Thành viên cung ứng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được cung ứng trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

Thành viên có khả năng cung ứng/nhu cầu về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Thành viên có khả năng cung ứng/nhu cầu về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia cung ứng/nhu cầu sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Thành viên nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Thành viên có nhu cầu và thành viên có khả năng cung ứng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa thành viên có nhu cầu và thành viên có khả năng cung ứng diễn ra qua Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn.

Thành viên cung ứng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho thành viên có nhu cầu về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về thành viên cung ứng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn hay sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên website www.vinaeb2b.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn cập nhật bổ sung liên tục, nếu có thay đổi về nội dung của Quy chế hoạt động, Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có trách nhiệm thông báo cho tất cả các thành viên tham gia ít nhất 5 ngày bằng cách thông báo trên website www.vinaeb2b.vn trước khi áp dụng những thay đổi đó. Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch.

​XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn thì đồng nghĩa việc đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Địa chỉ : 50/8 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0938073212

Email : service@vinaeb2b.vn

Website : www.vinaeb2b.vn

Các tin khác