Cơ Chế Giải Quyết Khiếu Nại Tranh Chấp

Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  1. Quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng/thành viên

Khi có khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân thành viên, doanh nghiệp có thể thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Thành viên gửi khiếu nại về thông tin cá nhân của doanh nghiệp qua email : service@vinaeb2b.vn

Bước 2 : Bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiếp nhận yêu cầu khiếu nại. Tùy theo tính chất, mức độ của khiếu nại mà bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiến hành xác nhận lại thông tin : gọi điện thoại, xuống thực địa, …Thời gian xác minh trong bảy (07) ngày làm việc.

Bước 3 : Sau khi bộ phận dịch vụ khách hàng hoàn tất việc xác minh, ban quản trị sẽ cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân thành viên hoặc hướng dẫn, cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tụ kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân của mình.

  1. Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch

Khi phát sinh tranh chấp, vinaeb2b.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữ các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của vinaeb2b.vn. Thành viên (Gọi tắt là người bán/mua) thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Người mua/bán gửi khiếu nại về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của người bán/mua qua email : service@vinaeb2b.vn

Bước 2 : Bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại của người mua/bán hoặc người bán/mua. Tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại vinaeb2b.vn có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua/bán hoặc người bán/mua.

Bước 3 : Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của vinaeb2b.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua/bán hoặc người bán/mua đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Người mua/bán hoặc người bán/mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

50/8 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Hotline : 0938073212

Email : service@vinaeb2b.vn

Vinaeb2b.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên cung ứng (bán)/nhu cầu (mua) (Gọi tắt là người mua/bán). Vì vậy, đề nghị thành viên mua/bán đăng tin sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán/mua, người mua/bán sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán/mua cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người mua/bán. Đối với vinaeb2b.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người bán/mua và người mua/bán nếu được người bán/mua hoặc người mua/bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán/mua, người mua/bán đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị vinaeb2b.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán/mua : vinaeb2b.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vinaeb2b.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của người bán/mua đó trên vinaeb2b.vn đồng thời yêu cầu người bán/mua bồi hoàn cho người mua/bán thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người mua/bán.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua/bán, người bán/mua, thì một trong 2 bên người mua/bán và người bán/mua sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho thành viên đó.

Các tin khác