Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn bao gồm: mã số thuế, tên doanh nghiệp, điện thoại, tên đăng nhập (mã số thuế), mật khẩu đăng nhập, địa chỉ doanh nghiệp (thành viên), điện thoại, email liên hệ. Đây là các thông tin mà vinaeb2b.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vinaeb2b.vn liên hệ xác nhận khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn;

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vinaeb2b.vn.

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc sẽ được hủy bỏ nếu doanh nghiệp nằm trong danh sách trốn thuế, nợ thuế, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản.

 1. Người, tổ chức được quyền tiếp cận thông tin

Chỉ ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT vinaeb2b.vn mới có quyền tiếp cận thông tin hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin : Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử Doanh nghiệp Việt Nam

Địa chỉ : 50/8 Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0938073212

 1. Phương thức và công cụ để người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu vinaeb2b.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử vinaeb2b.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vinaeb2b.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : service@vinaeb2b.vn

 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên vinaeb2b.vn được vinaeb2b.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vinaeb2b.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của doanh nghiệp đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, vinaeb2b.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý vinaeb2b.vn yêu cầu các doanh nghiệp khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email liên hệ …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý vinaeb2b.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi có khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân thành viên, doanh nghiệp có thể thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Thành viên gửi khiếu nại về thông tin cá nhân của doanh nghiệp qua email : service@vinaeb2b.vn

Bước 2 : Bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiếp nhận yêu cầu khiếu nại. Tùy theo tính chất, mức độ của khiếu nại mà bộ phận dịch vụ khách hàng của vinaeb2b.vn sẽ tiến hành xác nhận lại thông tin : gọi điện thoại, xuống thực địa, …Thời gian xác minh trong bảy (07) ngày làm việc.

Bước 3 : Sau khi bộ phận dịch vụ khách hàng hoàn tất việc xác minh, ban quản trị sẽ cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân thành viên hoặc hướng dẫn, cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tụ kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân của mình.

Các tin khác